Tilbake

 
Bønnetjenesten
Lys for Norge.

Hit kan også du sende inn dine bønneemner: Bønnetjenesten

 

 

Morgenbønn til nådens trone!

Bønnen stiger opp fra sjelen,
i den årle morgenstund.
Herren vekker deg til innsats
Ånden tolker selv din munn,  
innfor Herrens store trone,
når din bønn ved Åndens makt, -
herlig er det svar Han sender -
Ordets løfter bønnens pakt.
Der er rike løfter lovet
til hver fattig sjel ved gry,
gå til dagen din med tillit,
for Han skaper dagen ny
Gjerninger er ferdig lagte
Herrens engler leirer seg
om den nedtrykte, forsakte
følg frimodig  klippens vei.

J. H.

 

Bønne-Begjæringer, slik de kan komme inn:

Nr.12/2002

"Kan dere være med å be vår himmelske Far om dette, - at mine tre barn må bli frelst, og at en av de må få hjelp til å komme ut av problemene han sliter med. Be også om at han må få gode og stødige venner. Ta også meg med i deres bønner.

Bladet Lys setter jeg stor pris på. Gud velsigne dere, og gi dere hva dere trenger for hver dag i denne tjenesten."

Nr. 13/2002

"Vil dere ta med våre to barn i forbønn, det er så mye som vil dra dem vekk fra Jesus. Be også for bygda vår, og landet at Gud må sette voktere på murene, slik at ikke muslimene får hele makta i landet."

Nr. 14/2002

"Be for min venn som ikke er troende at han må få se lyset. Han sier han har blitt homofil. Be for ham, jeg ber dere. Han gjør det ikke selv, og jeg er ikke nok. Frels dem med nestekjærlighet."

Nr. 15/2002

Be for en datter - er alene og har det tøft. Be at hun må komme inn i en kristen sammenheng og at hun må få arbeid.

Be for to brødre om at de må få et bedre forhold til hverandre.

Be for et ungt ektepar hvor kona har psykiske problemer og det belaster ekteskapet. Hun trenger hjelp. Be om at det må åpne seg for det. Takk for at dere tar det med. Gud velsigne dere.

Nr.16/2002

Vær frimodig. Det norske folk er i nød og trenger forbedere! Det het i tidligere tider: Ora et labora. Be og arbeid! Det er vår oppgave og tje-neste også i dag i et land i frafall og forfall. Gud kan se til oss nok en gang og la evangeliets lys flomme inn over Norges fjell og sende oss ny vekkelse. Det skal megen bønn til.

Nr. 17/2002

"Be for min venn som er i utlandet at ingenting skal skje med henne!"

Nr.18/2002

Et barn er fastslått autist - innesluttet og noe aggressiv. Besteforeldre-ne er troende og tror på bønn. Be for gutten og foreldrene.

Nr.19/2002

En friskole trenger kristne lærere, men de er vanskelig å skaffe. Be Gud drive dem ut til denne viktige tjenesten.

Nr.20/2002

"Kan dere i Jesu navn be om frelse og helbredelse for søskenbarnet mitt som har kreft? Be også om frelse for mine ufrelste slektninger, venner og arbeidskolleger. Takk!"

Nr. 21/2002

"Be om at Gud må legge det til rette for at jeg kan få en troende, god hustru, som jeg kan være en god mann for. Skje Guds vilje."

Nr. 22/2002

I et lengre brev blir vi bedt om å be for en eldre mann, ateist og svært dårlig

Be også for innsender av brevet og de andre søsknene hennes om at de må bli troende kristne. Sikker er han på at det finnes et helvede å unnfly utfra sin barnelærdom.

Nr. 23/2002

Be for en datter som er alvorlig syk.

Nr. 24/2002

En kone har svært høyt blodtrykk og får det ikke under kontroll. Be om at Gud ordner det.

Nr. 25/2002

Be for min unge datter som har rota seg bort i en gutt i stoffmiljø. Be om frelse for henne og at hun må komme seg ut av miljøet.

* * *

 

Det syng frå himlen

englebod

i jolenatta stille.

Ei gåve ifrå himlen sendt

og alt av hat og ondt

vert  vendt.

Guds eigen son

til jordi sendt 

med lovnad om

Guds frelse,

Hans kjærleik til

vår arme jord

ga von i tru

  nådens ord.

* * *

 

Vær

frimodig

og kom med dine bønnebegjæringer. Det er en glede for oss i bønnegruppen å få være med blant «bærerne» som får bringe deg og dine fram for nådens trone.

 

Ring, skriv, mail  eller faks oss.

AKF

Pb. 196, 4734 Evje ,

 

tlf.: 379-31053

 

faks: 379-30157.

 

Vi har også

e-mail: akf-evje@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<