Tilbake

 

Bestillingsmuligheter til

Seminarene (se også Her!)

Kontakt oss på:

Tlf.: 37 93 10 53 Fax: 37 93 02 69 E post: akf-evje@online.no

Oppgi tlf. og ev. fax og/eller e postadr.

Vi planlegger 3-4 forelesninger hver dag med et åpent møte om kvelden kl. 19,30 om temaet innbyr til det. Kart på forsiden viser veien til oss.

Vi må ha påmeldingen din 14 dager før seminaret - og tar forbehold om nok tilslutning til at vi kan gjennomføre det. Derfor - vær rask med din bestilling!