Tilbake

Seminarer
Presentasjon

AKF-møter
for de som ønsker?

Vi i AKF vil gjerne komme rundt og informere om viktige tema for kristenfolket og vår felles fremtid.
Det kan dreie seg om kristendomsfaget, utviklingen i den norske kirke og dens glideflukt mot Romerkirken, kristenretten og vårt norske samfunns fundament i Grunnloven, profetienes lys innover tidssituasjonen o.a. tema.
Vi legger også inn sentrale evangeliske bibeltimer.

Vi tenker oss lørdagssamlinger hvor vi starter kl.10,- og holder 2 samlinger fram til middag, 1-2 møter etter middag og kveldsmat kl. 18,00 og et møte på kvelden ca. kl. 19,-.
Det må være lokale krefter som står for det praktiske opplegget med leie av lokale, annonsering, mat evt. overnatting for 3-4 personer, o.a.

Vi har en liten buss og kommer med talere, video-kanon for evt. fremvisning av gode videoer om det er ønskelig, overhead, kassettopptaksutstyr, bøker for salg og blader o.a. gratis materiell og det som ellers skal til.
Plakater i A3 lager vi og sender. Vi tar ikke noe for kjøring eller talere, men ønsker at det blir gitt kollekt til arbeidet.
Vi må sette kjøreavstand til ca. 3-4 timer fra Evje. Kanskje lenger om det er gode årtider.

Ta kontakt pr. brev, telefon, faks eller e-mail, så kan vi drøfte et evt. opplegg.*