Tilbake

Velkommen til LYS'
Diktside

Dikt og sanger

(Her kommer flere etter hvert).

1. Abba Far!

2. Juledikt i vått høstmørke

3. Skaperen og livet

4. Dikt til en mor

5. Du mor?

6. Nytalemål - et hjertesukk

7. Tre dikt for fremtiden etter 
Nytt År 2002
 

8. Sann påskeglede