Akademi for kristen folkeopplysning


Gud er Gud for begge regimenter

 

 

 

Hovedsiden Skrive ut artikler fra siden? Klikk Her!

 

Side 1:"Rottene" rømmer Osloavtalen

"Rottene" rømmer Osloavtalen

Dødssmitte og internasjonalisering

Babylon- oljemakt - endelikt

Likestilling - rutsjebanen

Nasjonens grenser - kugalskap

Kvinnelige prester vil føre til nød i vår kirke

Norges og medias Israelsvik

Side 5:

World Trade Center

Luther om kvinnen i samfunnet

USA - Israel og den kommende strid

Kvinnen, Luther og P. E. Valand

"PULS" i NRK om omskjærelse

"Personlig kristen"

Bin Laden har vunnet

Barnetallet må inn i norsk politikk

"Kampen om menneskerettene"

Stern - striden

Side 9:

Jesu ord om endetiden

Kvinnesynet i menighet og samfunn

Krist-lam: Islam eller Kristus

Enhet med ROM, eller frelse fra fortapelsen

Kamp om menneskerettene

Menneskeretter og ulvemat

Kraft- eller styringskrise?

Babel i Bibelen og endetiden

Noen korte betraktninger rundt forsvaret av Norge (L.A. Høgetveit)

 

Side 2:

"Gamlehunden gjør" -
Zeiner-Gundersen advarer!

Grensesprengende idioti

Organisasjoner
     et mål i seg selv?

Jerusalem - skadenes og forvirringens by.

Bønnevakt for Norge

Kr.F. og homofilisaken

Side 6:

Byene, miljøproblem nr. 1

Juryen må ikke avvikles

Norge glir ut av anglo-amerika?

Kirken og Grunnloven

Grunnlovsdebatt

Hva er og vil sosialismen

Side 10:

Hvilken Herre? (Per Ola Hovd)

AG3 - avvæpning og stortingsvedtak

Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er Kong Harald (L.A. Høgetveit)

Heimevernet er blitt sin egen fiende (L.A. Høgetveit)

Norge - fra union til union?

Kampen som døde?

Trygg din fremtid

Krigere: David ikke en Salomo

Fanatiske liberalister

Geologi, tidsregning og evolusjon

N(A)RK taper stadig valg og slag

Side 3:

Timoteus- manifestet

Kirkeminister Giske, KRL-faget og annet Grunnlovsrot

Gilje om svartmaling av 78 utg. og Oslo-avtalen

Guds ord og drama m.m.

Forholdet til den norske kirke

Krigsskapende fredsarbeid

Side 7:

Spørsmålene som ikke blir stilt

Eidsvollmennene

Verdensrikene til dom

Fedrelandsvennen og Israelsstoffet

Svar på 10 spørsmål

Israel, Sharon og Sørlandsmakta

Egypt blir dømt

Jødene - lakmuspapiret på verdensfreden

Frihet, likhet og brorskap

Jerusalem - korrespondent i Dagen hjemkalles

 

Side 4:

Dyrepestens signaler

Fremmede i mengde

Drama, forkynnelse -

Underlig argumentasjon for drama

Steinkasting i Europa

Forholdet mann og kvinne

KS. Kvinnesyn og det blodige århundret I

KS. Kvinnesyn og det blodige århundret II

Kvinnens stilling i samfunnslivet

Side 8:

Rovdyrenes store Vi - og manglende helhetssyn

Dagen og grunnloven

Dagen og grunnloven 2

Rikenes oppløsning - fra hjemmet til det globale samfunn

Europa, Belgia som globale dommere?

Fra 1914 til 2002 - hvorfor lærer vi ikke av krigshistorien?

Flom, tørke et globalt fenomen?

Galtelandssteinen og budskapet

Kulturhistorie og næringsliv