Tilbake

Tilbake

Bønnens løfter!

Husk disse løfter fra Gud selv om bønnens makt:

«Dersom I blir i meg, og mine ord blir i eder, da bed om hvad l vil,og l skal få det.» Joh.15,7.

«Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.» Mat.18,19.

«Og de bar en syk mann til Jesus: «Og da han så deres tro, sa han: Menneske! dine synder er deg forlatt.» Luk. 5,20.

«Bed, så skal eder gis, let så skal I finne, bank på, så skal det lukkes opp for eder.» Mat. 7,7.

«Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, for konger og alle dem som er i høy verdighet, for at vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet, for dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1. Tim. 2.2,1-4.»

Hovedsiden Bønnetjenesten

 

Din E - mail adr:

Din beskjed :

Bønnebegjær: Hilsen: