Om AKF

Om oss

Vi er en kristen organisasjon som arbeider på den lutherske bekjennelses grunn. Vår organisasjon ble startet i 1953, og har deltatt i en rekke større oppgjør i landet vårt for å bevare den kristne tro og tilliten til Bibelen i vårt folk.

AKF har opp gjennom årene både startet og deltatt i flere store aksjoner.
En nevner:
Aksjonen til støtte for kristendomsfaget i skolen i 60-årene.
«Manifest mot avkristning» er blitt fremmet både overfor Storting og Regjering.
En aksjon mot pornografi pågikk alt i 50-årene. Og i forbindelse med Sternstriden engasjerte AKF seg på ny, denne gang mot pornografi i skolen.

Våre arbeidsområder er følgende:

– Lys med Morsdagshefte, som kommer ut med 5 nr. i året. Morsdagsheftet er nr. 1 og trykkes i 24 sider og 4 farger. Det kommer til Morsdagen i februar. Abonnement på Lys koster kun kr. 175,- pr. år.

– I Lys har vi fast to sider som heter «Bønnebevegelsen Lys for Norge». Her har vi faste bønneoppgaver. Vi tar imot bønnebegjæringer fra hele landet, som vi offentliggjør i spaltene. Vi har 27 bønnegrupper som er med oss og ber. Ønsker du å danne en gruppe, liten eller stor, så gi oss ditt navn og adresse. AKF har en bønnegruppe som møtes fast på lørdager kl. 13.00 ved hovedkontoret på Evje.

– I Lys har vi også to sider som heter «Foreldre Forum». Her er vi spesielt opptatt av omsorg og oppdragelse av barn og unge, hjem og familie.

– Vi arrangerer Bibel-seminarer rundt om i landet, for å hjelpe og styrke bibeltro grupperinger i kampen for at folket vårt skal bli frelst og få leve sitt liv etter Bibelens retningslinjer.

– Vi har egen kassett-tjeneste for taler og foredrag. Fra tid til annen gir vi også ut hefter og bøker. Vår kassett – og bokliste kan du få ved henvendelse til adressen over. Navnet er AKF/Krossen Media.

– Ellers følger vi godt med i samfunns – og menighetsliv, og sender uttalelser til radio og presse for at folket vårt også skal få høre den kristne vurdering av sakene som er oppe til debatt.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som abonnent, i bønnebevegelsen, til våre seminarer, eller som vår kunde. Ønsker du å bli abonnent, ta kontakt med oss for kontonr. Ønsker du å delta i bønnebevegelsen evt. bli kontaktet for våre seminarer, oppgir du ditt navn, adr. og telefonnr. via tlf., fax eller e post (Se over!).